Aktiviteten utövas i grupp. Leifing handlar om att vara närvarande i sig själv, men att samtidigt känna gemenskapen i gruppen.
Det bygger på att hitta en positiv anda i gemenskapen, en rolig och avspänd stämning.
Rörelsen är långsam, mjuk och svävande, som att jogga i slow motion.
   Steget är genomtänkt och fötterna sätts försiktigt ner på marken, så stilla och medvetet att deltagaren känner rörelsen och underlaget med foten och hela kroppen. Armarna lyfts diagonalt, i samma långsamma tempo. Sakta rör deltagarna sig framåt, närvarande i sig själva men samtidigt nyfikna på det lilla i sin omgivning.
   – Man ska vila i steget och känna vinden mellan fingrarna, säger Leif Nilsson.
Den positiva, skämtsamma och avslappnade stämning är viktig och det finns inga stereotypa rörelser. Varje deltagare utformar sin egen stil och handikapp begränsar inte deltagaren. Alla som vill kan vara med.